Naše služby

Našim klientom ponúkame služby v oblasti poistenia, servisu a správy poistných zmlúv. Do nášho portfólia patrí:

Životné poistenie:

 • kapitálové životné poistenie
 • rizikové životné poistenie
 • poistenie detí od 2 týždňa
 • investičné životné poistenie
 • úrazové životné poistenie
 • poistenie kritických chorôb

Poistenie majetku občanov:

 • poistenie domácnosti
 • poistenie budov
 • pripoistenie zodpovednosti za škodu
 • pripoistenie skla

Cestovné poistenie:

 • cestovné poistenie do zahraničia
 • cestovné poistenie do hôr
 • cestovné poistenie pre hráčov golfu

Poistenie plavidiel

Poistenie podnikateľov:

 • komplexné poistenie podnikateľov
 • poistenie pohľadávok
 • komplexné poistenie malých podnikateľov
 • poistenie leteckých rizík
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním IT služieb
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie technických rizík
 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
 • poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
 • poistenie prepravných rizík
 • poľnohospodárske poistenie
 • poistenie pohľadávok

Zákonné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie vozidiel:

 • poistenie finančnej straty (GAP)
 • poistenie sedačiek na smrť, trvalé následky a denný odškodný pobyt v nemocnici následkom úrazu